Wyniki naboru

1Informacja o wynikach naboru KW PSP - starszy inspektor ds sekretariatu -kwiecień 2018
2Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko st inspektor ds sekretariatu w KW PSP
3Wyniki III ETAPU - rozmowa kwalifikacyjna - postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko na stanowisko stażysta, stanowisko etatowe st spec. ds. poważnych awarii przemysłowych w KW PSP w Szczecinie
4Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próba wydolnościowa- na stanowisko stażysta, stanowisko etatowe st. spec ds. poważnych awarii przemysłowych w KW PSP w Szczecinie
5Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próba wydolnościowa- na st. stażysta, stanowisko etatowe st. spec ds. poważnych awarii przemysłowych w KWPSP w Szczecinie
6Wyniki I ETAPU na stanowisko stażysta - stanowisko docelowe starszy specjalista ds. poważnych awarii przemysłowych
7Informacja o wynikach naboru - KM PSP Szczecin - stażysta
8Informacja o wynikach naboru - KP PSP w Gryfinie - stażysta - docelowo starszy ratownik
9Informacja o wynikach naboru - KP PSP Drawsko- starszy ratownik ( grudzień 2017)
10Informacja o wynikach naboru - KP PSP Drawsko- starszy ratownik-kierowca ( listopad 2017)
11Wyniki naboru w KP PSP w Pyrzycach ( JRG )
12Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 22049. Na stanowisko: starszy specjalista ds. analiz budżetowych
13Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próby sprawnościowe- na stanowisko starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej w KW PSP w Szczecinie
14Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próba wydolnościowa- na stanowisko st. sp. ds. pomocy psychologicznej w KWPSP w Szczecinie
15Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 22057 z dnia 10.02.2018 r. (st. sp. ds. sekretariatu)
16Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne na stanowisko stażysta - docelowo st specjalista ds pomocy psychologicznej w KW PSP
17Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko st. specjalista do spraw analiz budżetowych (ogłoszenie nr: 22049)
18Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko st. specjalista do spraw sekretariatu.
19Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds kadr w KW PSP w Szczecinie nr ogłoszenia 20748
20Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko specjalista ds. kadr w KW PSP w Szczecinie.
21Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko dyżurny operacyjny w KWPSP w Szczecinie
22Wyniki I ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko dyżurny operacyjny w KWPSP w Szczecinie
23Informacja o wynikach naboru - KP PSP Sławno- stazysta- docelowo starszy ratownik-kierowca
24Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w sprawie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta docelowo starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej
25Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 19523, na stanowisko: starszy inspektor ds. sekretariatu
26Informacja o wynikach naboru - KM PSP Szczecin - starszy ratownik
27Informacja o wynikach naboru - KP PSP Drawsko- starszy ratownik
28Informacja o wynikach naboru do służby w KM PSP w Koszalinie
29 Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 17741 z dnia 13.11.2017 r.
30Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - psycholog- rozmowa kwalifikacyjna XI
31Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- test sprawności fizycznej XI
32Informacja o wynikach naboru - KM PSP Szczecin - starszy inspektor sztabowy ds. finansów
33Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba wydolnościowa XI
34I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - pomoc psychologoiczna 11_2017
35Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk.
36Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - test sprawności fizycznej X
37Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - próba wydolnościowa 10
38informacja o wynikach naboru PSYCHOLOG X 2017
39Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba wydolnościowa X
40I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - informatyk 10_2017
41I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - pomoc psychologoiczna 10_2017
42Informacja o wynikach naboru - KP PSP Kołobrzeg - starszy ratownik-kierowca
43KOMUNIKAT - nabór psycholog
44INFORMACJA dot. naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - 09 (2)
45Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- test sprawności fizycznej 09
46Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - test sprawności fizycznej 09 (2) (3)
47Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba umiejetności pływania i lęku wysokości 09
48Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - próba umiejętności pływania i lęku wysokości 09
49Informacja o wynikach naboru - KP PSP Kamień Pom. - starszy ratownik
50Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba wydolnościowa 09
51Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - próba wydolnościowa 09
52I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - pomoc psychologoiczna 09_2017
53I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - informatyk 09_2017
54Informacja o wynikach naboru - KM PSP w Koszalinie - docelowo starszy ratownik - kierowca
55Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszy specjalista ds. sekretariatu
56Lista kandydatów na stanowisko starszy specjalista do spraw sekretariatu w KW PSP w Szczecinie
57Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. pomocy psychologicznej
58Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. informatyki i łączności
59Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. pomocy psychologicznej
60Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. informatyki i łączności

:: Copyright (c) 2008-2018 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::