Wyniki naboru

1Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds kadr w KW PSP w Szczecinie nr ogłoszenia 20748
2Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko specjalista ds. kadr w KW PSP w Szczecinie.
3Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko dyżurny operacyjny w KWPSP w Szczecinie
4Wyniki I ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko dyżurny operacyjny w KWPSP w Szczecinie
5Informacja o wynikach naboru - KP PSP Sławno- stazysta- docelowo starszy ratownik-kierowca
6Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w sprawie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta docelowo starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej
7Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 19523, na stanowisko: starszy inspektor ds. sekretariatu
8Informacja o wynikach naboru - KM PSP Szczecin - starszy ratownik
9Informacja o wynikach naboru - KP PSP Drawsko- starszy ratownik
10Informacja o wynikach naboru do służby w KM PSP w Koszalinie
11 Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 17741 z dnia 13.11.2017 r.
12Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - psycholog- rozmowa kwalifikacyjna XI
13Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- test sprawności fizycznej XI
14Informacja o wynikach naboru - KM PSP Szczecin - starszy inspektor sztabowy ds. finansów
15Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba wydolnościowa XI
16I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - pomoc psychologoiczna 11_2017
17Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk.
18Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - test sprawności fizycznej X
19Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - próba wydolnościowa 10
20informacja o wynikach naboru PSYCHOLOG X 2017
21Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba wydolnościowa X
22I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - informatyk 10_2017
23I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - pomoc psychologoiczna 10_2017
24Informacja o wynikach naboru - KP PSP Kołobrzeg - starszy ratownik-kierowca
25KOMUNIKAT - nabór psycholog
26INFORMACJA dot. naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - 09 (2)
27Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- test sprawności fizycznej 09
28Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - test sprawności fizycznej 09 (2) (3)
29Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba umiejetności pływania i lęku wysokości 09
30Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - próba umiejętności pływania i lęku wysokości 09
31Informacja o wynikach naboru - KP PSP Kamień Pom. - starszy ratownik
32Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba wydolnościowa 09
33Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - próba wydolnościowa 09
34I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - pomoc psychologoiczna 09_2017
35I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - informatyk 09_2017
36Informacja o wynikach naboru - KM PSP w Koszalinie - docelowo starszy ratownik - kierowca
37Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszy specjalista ds. sekretariatu
38Lista kandydatów na stanowisko starszy specjalista do spraw sekretariatu w KW PSP w Szczecinie
39Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. pomocy psychologicznej
40Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. informatyki i łączności
41Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. pomocy psychologicznej
42Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. informatyki i łączności

:: Copyright (c) 2008-2018 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::