Wyniki naboru

1Lista kandydatów na stanowisko starszy specjalista do spraw sekretariatu w KW PSP w Szczecinie
2Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. pomocy psychologicznej
3Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. informatyki i łączności
4Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. pomocy psychologicznej
5Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. informatyki i łączności

:: Copyright (c) 2008-2017 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::