Praca - wolne etaty

1Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko: starszy inspektor ds. sekretariatu (Wydział Organizacji i Nadzoru)
2Nabór w KP PSP w Choszcznie na stanowisko stażysta, docelowo starszy ratownik.
3Ogłoszenie o naborze st.specjalista ds poważnych awarii przemysłowych KW PSP Szczecin - kwiecień 2018
4Ogłoszenie o naborze do służby - KP PSP Pyrzyce starszy ratownik-kierowca ( kwiecień 2018)
5Nabór w KM PSP w Szczecinie - na stanowisko stażysta - docelowo: st. ratownik specjalista w specjalności ratownictwo chemiczno - ekologiczne
6Nabór w KM PSP w Szczecinie -na zasadach przeniesienia służbowego.
7Nabór w KP PSP w Pyrzycach na stanowisko: stażysta, docelowo - starszy ratownik-kierowca.
8Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta, docelowo starszy specjalista - psycholog.
9Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko: starszy specjalista ds. sekretariatu (Wydział Organizacji i Nadzoru)
10 Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko: starszy specjalista ds. analiz budżetowych (Wydział Finansów)
11Nabór w KM PSP w Koszalinie na stanowisko stażysta, docelowo ratownik specjalista.
12Nabór w KW PSP w Szczecinie na na stanowisko: specjalista do spraw kadr (Wydział Kadr)
13KW PSP w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko dyżurny operacyjny
14Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszy inspektor - sekretariat
15Nabór w KP PSP w Drawsku Pomorskim na stanowisko stażysta - docelowo starszy ratownik
16Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko cywilne st. specjalista ds sekretariatu - KW PSP Szczecin
17Nabór w KP PSP w Drawsku Pomorskim - docelowo starszy ratownik-kierowca ( listopad 2017)
18Ogłoszenie o naborze - stanowisko docelowe st specj. psycholog - KW PSP Szczecin- listopad
19Ogłoszenie o naborze - stanowisko docelowe st specj. psycholog - KW PSP Szczecin - październik
20Ogłoszenie o naborze - stanowisko docelowe st specj. informatyk - KW PSP Szczecin -październik
21 Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Operacyjnym
22Nabór w KP PSP w Koszalinie, docelowo starszy ratownik - kierowca.
23Nabór w KP PSP w Gryfinie, docelowo starszy ratownik.
24Nabór w KP PSP w Sławnie, docelowo starszy ratownik - kierowca.
25Nabór w KM PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta docelowo - starszy ratownik
26Nabór w KM PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta ds. finansowych
27Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko cywilne st. specjalista ds sekretariatu - KW PSP Szczecin
28Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta, docelowo starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej.
29Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta, docelowo st. sp. ds. informatyki i łączności.
30Nabór w KP PSP w Kołobrzegu, docelowo starszy ratownik - kierowca
31Ogłoszenie o naborze w KWPSP w Szczecinie, stanowisko: zastępca dyżurnego operacyjnego WSKR - Wydział Operacyjny

:: Copyright (c) 2008-2018 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::